Verbreding Modulair Pakket Thuis

Verbreding Modulair Pakket Thuis

Vanaf 1 april 2017 valt niet alleen het schoonhouden onder de Wet Langdurige Zorg. De definitie ‘schoonmaak’ wordt verbreed naar ‘huishoudelijke hulp’. Dit bestaat uit opruimen, verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd voorbereiden. Deze verbreding is met name van belang voor cliënten met een Modulair Pakket Thuis.

Volledig ontzorgd

Speciaal voor onze opdrachtgevers die de huishoudelijke hulp bij hun cliënten aan ons toevertrouwen hebben wij Hago Zorg aan Huis opgericht. Hiermee voorzien wij in de organisatie en registratie van de werkzaamheden.

Onze MPT-planner is voor u de spin in kloppen en worden gecommuniceerd, registreert alle aanvragen en afspraken en evalueert maandelijks met u de dienstverlening. In overleg met u, en naar onze voorkeur, is zij tevens verantwoordelijk voor de intakegesprekken bij nieuwe cliënten. Door rechtstreeks de intakegesprekken te voeren kan er een goede inschatting gemaakt worden van de behoeften en een passende medewerker gezocht worden.

 

Voordelen

 Inzage in alle afspraken

 Flexibiliteit

 Volledige ontzorging

 Korte lijnen

 Continuïteit gegarandeerd

 Schoonmaak met kennis van de zorg

 

Hago Zorg aan huis - klant aan het woord

“We zijn blij dat we in Hago Zorg een partner gevonden hebben die weet wat het is om deze dienstverlening professioneel weg te zetten zonder dat de zachte kant van zorg om en voor onze cliënten uit het oog verloren wordt.” Jan Jans ~ Beweging 3.0

Hoe regel ik dit voor mijn cliënten?

Onze organisatie voor zorgaanbieder

Schoonmaken is vakmanschap. Ook bij uw cliënten thuis is professioneel schoonmaken van groot belang. Juist bij uw doelgroep is het bereiken en behouden van een goede hygiëne in huis ontzettend belangrijk. Onze organisatie richten wij in om optimaal invulling te geven aan deze behoefte. Onze leiding zorgt voor het plannen van de schoonmaakuren, bijbehorende logistiek en bij voorkeur ook de intakegesprekken.

Hoe regel ik Hago Zorg aan huis voor mijzelf?

Dat is een schoonmaker van Hago Zorg

Een vakkundige schoonmaker met een stralende glimlach die plezier heeft in zijn werk. Iemand bij wie u zich prettig en veilig voelt en die zorgdraagt voor een schone woon- en leefomgeving. Onze schoonmaker neemt de tijd voor een praatje, maar weet ook wanneer hij/zij teveel is. Een schoonmaker die zijn werk serieus neemt en begrijpt wat het betekent als je bij iemand thuis schoonmaakt.

Meer informatie?

Iedereen verdient een schone woon- en leefomgeving en om die reden helpt onze schoonmaker graag om dit te voor elkaar te krijgen. Dit kan op verschillende manieren, maar altijd aangepast aan uw wensen en behoeften. U kunt verschillende werkzaamheden combineren en zelf de frequentie bepalen. Alles wordt in overleg met u afgestemd. U leest hier alles over in de folder 'Hago Zorg aan Huis'.

Folder Hago Zorg aan huis